Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

.Opšte

Natari

NatarNatari su pleme kojim upravlja umjetna inteligencija (kompjuter) i ne mogu se odabrati tokom registracije.Natarska sela prosvjetljuju umove arhitekata dajući im sposobnost da vode svoje radnike na takav način da gradnje traju samo polovinu potrebnog vremena.

Nezavisna sela Natara

Za razliku od napuštenih dolina, nezavisna natarska sela neće biti locirana na karti odmah po početku servera. Umjesto toga, ona će postepeno pojavljivati po cijeloj karti.

Nezavisna natarska sela su poput običnih sela kada se radi o izgradnji. Ona će podizati svoja resursna polja i praviti nove zgrade. Također će i obučavati vojsku. Za razliku od napuštenih dolina, ova vojska se gradi u vojarni ili konjušnici i neće nastati od jednom.

Igrači mogu pljačkati, napadati i osvajati nezavisna natarska sela. Ipak, igrači ne mogu slati pojačanja u ova sela; Travian će automatski onemogućiti tu opciju. Ukoliko neki igrač katapultima poruši selo na 0 stanovnika, nezavisno natarsko selo će nestati s karte poput običnih sela.

Nezavisna natarska sela neće napadati ili slati pojačanja drugim igračima ili drugim natarskim selima. Barem ne u Travian 4.0 verziji, ali njihova umjetna inteligencija će možda biti unaprijeđena u Travian 4.x verziji. Možda će nezavisna natarska sela slati pojačanja međusobno ili čak napadati druge igrače, ali to nije ništa više od ideje trenutno.

Natari ne spadaju u igrače. Zbog toga napad na natarsko selo neće prekinuti početničku zaštitu.


Sela sa svjetskim čudom

Sva sela sa svjetskim čudom su locirana na karti od samog početka servera. Ako pogledate kartu vidjet ćete sivo područje u njenom centru. Ovo područje je pod kontrolom Natara. Nijedan igrač se neće pojaviti u tom području tokom registracije računa.

Naseljavanje sivog područja je opasno. Natari će poslati nekoliko napada sa katapultima u pokušaju da unište Vaše novo selo. Ako selo preživi te napade, novi napadi neće uslijediti.

Sela koja se nalaze u ovom području ne proizvode kulturalne bodove. Tako da ako igrač naseli ovo područje i preživi napade, sela neće proizvoditi kulturalne bodove bez obzira koje građevine igrač bude izgradio.


Natarska sela sa artefaktima

Za razliku od sela sa svjetskim čudom, Natarska sela sa artefaktima se ne nalaze na karti od samog početka servera. Ova sela će se pojaviti na proizvoljnim lokacijama nakon nekoliko mjeseci.


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne