Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Spajanje vojske

Spajanje vojske

Spajanje vojske je opcija koja je dostupna na specijalu od 2017, Fire and Sand. Ona Vam omogućava da kombinujete vojsku iz različitih sela u jednu veliku vojsku, ali za odgovarajuću cijenu u resursima ili zlatu. Vojska koja se spoji naknadno se tretira kao da je obučavana u novom matičnom selu; to uključuje i nadogradnje u kovačnici.

Kako spojiti vojsku

Morate uraditi sljedeće:

  • Pošaljite vojsku koju želite spojiti u selo koje bi trebalo da bude njeno novo matično selo.
  • Nakon toga otvorite mjesto okupljanja u ciljnom selu.
  • Na kartici pregleda pronađite vojsku koju ste poslali.
  • Kliknite na link "spojite sa ovim selom", kao što je prikazano na slici ispod.
  • Na sljedećem ekranu izaberite količinu vojske koju želite spojiti. Ovo će uticati na cijenu spajanja.
  • Završite potrošnjom resursa (možete koristiti NPC trgovca ako je potrebno) ili sa zlatom.

Ograničenja spajanja vojske
  • Moguće je samo spajanje vojske koja pripada istom igraču.
  • Nije moguće spojiti naseljenike, administratore, ovnove, katapulte ili heroja (heroj se jednostavno može premjestiti u drugo selo).
  • Nema ograničenja što se tiče istraživanja u akademiji. Vojsku možete spojiti sa selom, čak i ako nije istražena u tom selu.
Cijena spajanja vojske

Cijena spajanja zavisi od vojske koja se spaja. Cijena je jednaka dvostrukoj cijeni obuke te vojske. Umjesto toga možete koristiti zlato; cijena se izračunava dijeljenjem cijene u resursima sa 40.000 i zaokruživanjem rezultata.

Primjer: želite spojiti 1000 batinara. Cijena obuke 1 jedinice je 95lumber 75clay 40iron 40crop. Ukupno, to je 250 resursa. Ukupna cijena spajanja će biti 250 x 1.000 x 2 = 500.000 (190.000 lumber, 150.000 clay, 80.000 iron, 80.000 crop). Umjesto toga možete platiti zlatom, što će koštati: 500.000 / 40.000 = 13 zlata.

Ograničenje

Korišćenje zlata za spajanje vojske je ograničeno na 50 zlata dnevno po selu.

Spajanje vojske korišćenjem resursa ostaje bez ograničenja. Limit za korišćenje zlata se resetuje svakoga dana u isto vrijeme kada je i reset dnevnih zadataka.


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne