Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Regije i pobjednički poeni

Od 2014. godišnji specijal se igra na mapi drevne Evrope podijeljene na  87 regija. U specijalu 2017., Fire and Sand, mapa je manja i sastoji se od 401 x 401 polja, u poređenju sa 801 x 801 polja na običnim serverima.

Regije, naseljavanje i kontrola

Postoji 87 nezavisnih regija koje mogu kontrolisati alijanse. To im omogućava da sakupljaju pobjedničke poene i aktiviraju drevne moći (artefakte).

Kako možete osvojiti regiju? Prvo, mora biti otključana. To se dešava kada 5 najvećih alijansi u regiji ima ukupno najmanje 4.000 stanovnika u regiji. Broj stanovnika drugih alijansi, igrača bez alijanse, igrača na odmoru ili blokiranih igrača, kao i natarskih sela ne uzima se u obzir. Kada se regija otključa, ne može se ponovo zaključati, međutim ako se broj stanonika spusti ispod 4.000 prestaje proizvoditi pobjedničke poene i moć se deaktivira.

Moguće je samo naseljavanje novih sela u regijama koje su otključane ili u susjednim otključanim regijama. Jedini izuzetak od ovog pravila je nekoliko regija u centru u kojem se pojavljuju novi igrači i gdje je uvijek moguće naseliti nova sela.

Ako jedna od alijansi u otključanoj regiji uspije da postigne više od 50% stanovništva u regiji (računajući samo sela top 5 alijansi u regiji), ona će početi da preuzima kontrolu nad regijom. Za to je potrebno 24 sata. Ako uspiju zadržati većinu, oni će kontrolisati regiju.

Informacije o broju stanovnika u regiji i udjelu top 5 alijansi mogu se vidjeti u statistikama > kartica regije i bilo kojoj ambasadi u regiji. Imajte na umu da kolona "Stanovništvo regije" u statistici pokazuje stanovništvo top 1 alijanse u regiji, a ne ukupan broj stanovnika u regiji.

Evo pregleda mehanike regija:

Status regije Kako postići Efekti
Zaključana Sve regije su zaključane na početku. Ne može se naseliti dok se susjedna regija ne otključa ili ako nije jedna od regija u centru.
Otključana Top 5 alijansi u regiji moraju dostići ukupno 4.000 stanovnika u regiji. Može se naseliti i osporavati. Ne može se ponovno zaključati.
Osporena Jedna od alijansi mora da dostigne više od 50% stanovništva od top 5 alijansi u regiji. Ostaje otključana ako alijansa izgubi većinu.
Osigurana Alijansa mora da drži većinu više od 24 sata neprekidno. Članovi alijanse koji kontrolišu regiju mogu aktivirati drevnu moć u regiji (ako je ima) i alijansa dobija pobjedničke bodove.

Drevne moći i pobjednički poeni

Svi članovi alijanse koja kontroliše neku regiju mogu imati koristi od drevne moći regije, ako je ima. Da biste aktivirali drevnu moć, igrač mora imati riznicu na stepenu 10 (za malu moć koja djeluje na selo) ili 20 (za moć koja djeluje na nalog). Možete aktivirati moć u bilo kojem selu; ne mora se nalaziti u istoj regiji kao i moć.

Možete aktivirati po jednu moć u svakom selu, ali samo jedna od moći može da djeluje na cijeli nalog. Kada se aktivira, moć traje 24 sata, nakon čega se može ponovo aktivirati ako alijansa još uvijek kontroliše regiju. Jedna aktivacija je besplatna svaki dan; cijena svake dodatne aktivacije je 5 (za moći koje djeluju na selo) ili 10 (za moći koje djeluju na nalog) zlata.

Moć se takođe može deaktivirati u sljedećim okolnostima:

  • Ako ste izgubili selo u kojem je aktivirana
  • Ako Vaša alijansa izgubi kontrolu nad regijom koja posjeduje moć

Drevne moći, mada vrlo korisne, nisu jedina prednost kontrole nad regijom. Ako želite pobijediti, Vaša alijansa mora sakupiti pobjedničke poene. Svaki dan alijansa koja kontroliše regiju, zarađuje pobjedničke poene. Iznos zavisi od regije:

  • Jedinstvena moć - 10 poena po danu
  • Velika moć - 30 poena po danu
  • Mala moć - 50 poena po danu
  • Nema moći - 100 ili 200 (Delphi regija) poena po danu

Nema više regije koja ima moć koja odgovara ludom artefaktu na godišnjem speciajlu.

Alijansa koja sakupi najviše poena na kraju igre, pobjeđuje. Fire and Sand specijal traje 200 dana i nema svjetskih čuda.

Mapa


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne