Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Karta

Karta se otvara klikom na treći krug u gornjem izborniku. Na karti se mogu vidjeti Vaši susjedi s kojima možete komunicirati na nekoliko načina. Da biste započeli komunikaciju neophodno je kliknuti na neko od sela Vaših susjeda i odabrati željenu opciju. Na desnoj strani stranice se nalaze informacije o selu i njegovom vlasniku, npr. savez u kojem se nalazi, informacije o tome da li je već neko iz Vašeg saveza napao ili izviđao to selo. Možete se kretati po karti tako što ćete klknuti lijevim klikom i zadžati klik, a zatim pomicati miša po karti.
Usto, igrač može unijeti koordinate i time automatski prebaciti kartu na njih.

Kada ste u savezu

Kada se pridružite savezu, okviri sela će biti različito obojeni. Boje će imati slijedeća značenja:
- Žuta: Ovo su vaša sela.
- Tamno plava: Ova boja pripada članovima vašeg saveza.
- Zelena: Ova sela pripadaju igračima koji imaju savezništvo sa vašim savezom.
- Svijetlo plava: Vlasnik ovog sela ima PON (pakt o nenapadanju, poznat i kao NAP) sa vašim savezom.
- Crni okvir: Vaš savez je u ratu sa savezom kojem ovo selo pripada
- Crvena: Vlasnik ovog sela nema diplomatske odnose sa vašim savezom.

Velika karta (Travian plus opcija)

Velika karta može da se vidi putem istog gumba kao i standardna karta.
Velika karta funkcionira jednako kao i mala, osim veće preglednosti.

Struktura Travian svijeta

 • Cijela karta napravljena preko kart.sql.
 • Mala karta. Okolina koju možete vidjeti u igri.
 • Pregled sela.
 • Centar samog sela.
World structure


Kako koristiti kartu?

Komande putem tipkovnice

Kretanja

 • Pomicanje lijevo: [A] ili [←] ili [NUMBLOCK 4]
 • Pomicanje desno: [D] ili [→] ili [NUMBLOCK 6]
 • Pomicanje gore: [W] ili [↑] ili [NUMBLOCK 2]
 • Pomicanje dolje: [S] ili [↓] ili [NUMBLOCK 8]
 • Pomicanje gore lijevo: kombinirajte "Pomicanje lijevo" i "Pomicanje gore" ili [NUMBLOCK 7]
 • Pomicanje gore desno: kombinirajte "Pomicanje desno" i "Pomicanje gore" ili [NUMBLOCK 9]
 • Pomicanje dolje desno: kombinirajte "Pomicanje desno" i "Pomicanje dolje" ili [NUMBLOCK 3]
 • Pomicanje dolje lijevo: kombinirajte "Pomicanje lijevo" i "Pomicanje dolje" ili [NUMBLOCK 1]
 • Povećajte brzinu kretanja: pritisnite i držite [SHIFT] dok pritiščete neki drugi gumb za Pomicanje

Uvećanje (zoom)

 • Uvećaj (zumiraj): [+]
 • Umanji (odzumiraj): [-]

Ostalo

 • Mini-karta: [M]
 • Kratak preglednik: [O] (<-- slovo „o“, a ne nula)
 • Mreža u pozadini: [G]

Miš

Lijevi klik: otvara iskakajući prozor sa informacijama, npr. o selu i dolinama.

Desni klik: otvara meni sa veoma važnim opcijama poput:

 • slanja vojske (samo ukoliko se radi o selu ili dolini)
 • slanje trgovaca (samo ukoliko se radi o selu)
 • označite savez igrača za Vas (samo ukoliko se radi o selu ili dolini koju je osvojio igrač koji ima savez)
 • označite igrača za Vas (samo ukoliko se radi o selu ili dolini koju je osvojio igrač)
 • označite savez igrača za Vaš savez (samo ukoliko se radi o selu ili dolini koju je osvojio igrač koji ima savez, a i Vi imate savez)
 • označite igrača za Vaš savez (samo ukoliko se radi o selu ili dolini koju je osvojio igrač, a Vi imate savez)

Klik i držanje lijevog klika miša: pomiče kartu

Kotačić na mišu: Zumiranje i odzumiranje

Linija alata

Biće nekoliko alata u liniji alata. Evo njihovog opsa s lijeva na desno:

 • Zumiraj: Uvećava kartu (smanjuje razmeru).
 • Odzumiraj: Smanjuje kartu (povećava razmeru).
 • Zumiraj po razini: Prebacuje Vas u određeno uvećanje karte.
 • Full screen: Prebaci se na mod za pun ekran (samo za korisnike s PLUS računom). Kada se uključi Full screen, karta će se povećati u tadašnju veličinu prozora preglednika. Mijenjanje veličine prozora nakon uključivanja moda neće mijenjati veličinu karte.
 • Oznake igrača: Pokazuje ili sakriva Vaše oznake na karti (ne zastave).
 • Oznake saveza: Pokazuje ili sakriva oznake od saveza na karti (ne zastave) (samo ukoliko ste u savezu).
 • Pretraživač žitnica: Otvara pretraživač žitnica (samo ako imate aktiviran Zlatni klub).

Mini-karta

Na desnom uglu karte se nalazi mini-karta. Na njenom vrhu je mala strelica. Njome se prikazuje tj. sakriva mini-karta. Možete se pomicati okolo i vidjeti svoje koordinate. Ukoliko kliknete na mini-kartu, vratiće se na svoj prvenstveni položaj.

Kratak preglednik

Kratak preglednik je na desno, na dnu karte. Na njenom vrhu je mala strelica. Njome se prikazuje tj. sakriva kratak preglednik. Tu možete dodati, izmjeniti ili obrisati sve oznake od igrača i saveza. (Napomena: Prisutna su dva jezička. Jedan za Vas, i jedan za Vaš savez (ukoliko ste u nekom). Jezičak saveza je indentičan onom od igrača). Prisutno je par zona nazvanih: „savezi“, „igrači“, „zastave“.

 • Savezi: prikazuje sve oznake za saveze
 • Igrači: prikazuje sve oznake za igrače
 • Zastave: prikazuje sve zastave

U zaglavlju svake zone postoji jedan + (zelene boje). Pritiskanjem plusa, možete dodati stvar Vašem izborniku (također pogledati padajući izbornik -> miš -> desni klik).

Savez:

 • Ako kliknete na ime unosa u odeljku saveza, stranica saveza će biti otvorena.
 • Ako kliknete na simbol ispred imena možete izmjeniti unos.
 • Ako kliknete na mali crveni križić iza imena unos će biti obrisan.

Igrači:

 • Ako kliknete na ime unosa u odeljku igrača, igrač će biti otvoren.
 • Ako kliknete na simbol ispred imena možete izmjeniti unos.
 • Ako kliknete na mali crveni križić iza imena unos će biti obrisan.

Zastave:

 • Ako kliknete na ime unosa u odeljku zastava, otvoriće se pozicija na karti gdje se zastava nalazi.
 • Ako kliknete na simbol ispred imena možete izmjeniti unos.
 • Ako kliknete na mali crveni križić iza imena unos će biti obrisan.

Direktno prebacivanje na dio karte

Ukoliko želite da se direktno prebacite na određene koordinate, jednostavno ih napišite u odgovarajuće kvadrate u donjem desnom uglu i pritisnite [ENTER].

Karta i URL

URL karte je http://xy.travian.com.hr/karte.php (zamijenite xy brojem svojeg servera). Možete upisati razne parametre na kartu. Sve parametre možete kombinirati.

 • x: postavite početnu x koordinatu centriranu na karti (sa parametrom Y)
 • y: postavite početnu y koordinatu centriranu na karti (sa parametrom X)
 • zoom: postavite početnu veličinu karte
 • full screen: otvara kartu u cijelom prozoru

FAQ i dodatne informacije

„Selo gori“ na karti, što to znači? - NOT available at the moment
Ukoliko odete na kartu primjetit ćete narančasti plamen u nekim selima,to znači da se borba odigrala u tom selu . Najmanje jedna obrambena jedinica je poginula.

Što znače crvene strelice na selima? - NOT available at the moment
Netko je napao ili opljačkao to selo i bar jedna napadačka jedinica mu je poginula. Smjer strelice određuje pravac napada.

Kako mogu označavati stvari na karti?
Možete postaviti 3 tipa oznake na karti:
   1. Možete označiti saveze
   2. Možete označiti igrače
   3. Možete označiti mjesta na karti
Da biste postavili oznaku prov otvorite kartu. dolje u desnom uglu možete vidjeti „Kratki preglednik“. Otvorite ga pritiskom na strelice desno (>>).
Bit će Vam prikazane 3 opcije:
   - Savezi +
   - Igrači +
   - Zastavice +
Klikom na „+“ ne neku od ove 3 opcije, označit ćete savez, igrača, tj. mjesto na karti. Kao alternativni način možete izabrati da obilježite neko mjesto iz plutajućeg prozora nakon desnog klika na mjesto na karti.

Kako mogu ukloniti svoju oznaku sa karte?
Otvorite kartu.
Otvorite „Kratki preglednik“ ukoliko već nije otvoren.
Kliknite na duplu strelicu („>>“) oznake koju želite da uklonite (savez, igrač ili zastava).
Kliknite na „H“ pored oznake koju želite da uklonite.

Što znače znakovi na karti?
Postoje 3 različite vrste ikonica na karti:
   1. Postoje 2 različite ikonice za avanture. Jedna označava „normalnu“ težinu avanture, a druga „teške“ avanture.
   2. Postoje 2 različite ikonice za doline. „Zelena ikonica“ pokazuje slobodnu dolinu, a „crvena ikonica“ osvojenu dolinu nekog igrača.
   3. Članovi Vašeg saveza su također označeni posebnom ikonicom (zastavom) na karti.

Zašto se sela na karti toliko razlikuju?
Možete prepoznati narod vlasnika sela poglednom na zid. Svaki narod posjeduje drugačiji zid. To što vidite zid na slici ne znači da i selo posjeduje izgrađen zid.
U ovisno o veličini (broju stanovnika) sela, prikazuju se 4 različite slike. Ako selo ima samo nekoliko stanovnika prikazana je jedino žitnica pokraj zida. Slijedeća razina prikazuje i kovačnicu, itd.
Postoje i obojena sela (na primjer, sela igrača vašeg saveza - pogledajte tekst ispod naslova "standardna karta".
Natarska sela su siva.

Informacije
Dostupne su slijedeće informacije:
Doline:
   slobodna/osvojena
   koordinate
   bonus
Sela: 
   ime
   koordinate
   vlasnik
   broj stanovnika
   savez
   narod
   izvještaji + plijen


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne