Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Jedinice - Heroj

Preduslovi: nema

U trenutku kada napravite nalog dobićete heroja.

Heroj se može slati kao pojačanje u sela, isto kao i sva ostala vojska. Međutim, za razliku od svake druge jedinice, heroja je s vremena na vrijeme moguće kontrolisati iz bilo kojeg sela. Da biste koristili ​​heroja iz nekog drugog Vašeg sela , morate ga poslati tamo kao pojačanje i označiti polje "Promjestiti heroja" da bi sve radilo ispravno. Nakon što Vaš heroj stigne u selo u koje ste ga poslali moći ćete ga kontrolisati iz tog sela.

U ovisno o narodu koji ste izabrali, Vaš heroj će posjedovati posebne prednosti tog naroda. Te posebne prednosti ne mogu biti unaprijeđene od strane igrača:

 • Rimljani:
  Herojeva osobina "Snaga u borbi" se uvećava za 100 umjesto za 80 bodova prilikom svakog unapređivanja te osobine.
 • Gali:
  +5 za brzinu ukoliko je na konju
 • Teutonci:
  Pristup 20% resursa iz skloništa (opcija poznata kao „pljačkaški bonus“) će biti moguć ukoliko heroj učestvuje u napadu.
 • Huni:
  Konjica je još brža kada ide s herojem
 • Egipćani:
  Herojeva proizvodnja resursa je povećana

Heroj, kada se napravi, ima 4 poena koji se mogu upotrebiti za povećanje njegovih osobina. Sve osobine se mogu povećati do 100 poena. Svaki put kada heroj dobije novi stepen, dodaje mu se 4 poena koji se mogu iskoristiti za unapređivanje osobina.

 • Snaga u borbi:

  Poeni koji su dodani na ovu osobinu povećavaju snagu heroja u napadu i odbrani. Imajte na umu da se heroj računa kao konjica ukoliko ima konja kao opremu, ili kao pješadija ukoliko nema konja.

 • Napadački bonus:

  Bonus u napadu povećava snagu vojske koja napada zajedno sa herojem za 0.2% po stepenu (maksimalno 20%). Bonus vrijedi samo za vojsku koja je poslana zajedno sa herojem.

 • Odbrambeni bonus:

  Povećava odbranu svih vojnika za 0.2% po stepenu (maksimalno 20%) Ovo vrijedi za svu vojsku koja se brani sa herojem, ali obuhvata samo vojsku igrača čiji je heroj (ne vrijedi za vojsku drugog igrača).

 • Resursi:

  Bodovi dodani na ovu osobinu povećavaju proizvodnju resursa u selu kojem heroj pripada. Vi imate opciju da odaberete koju će vrstu resursa heroj proizvoditi ili podijeliti taj bonus na jednake dijelove za proizvodnju svih resursa. To je uvijek jedna osobina i možete je slobodno mijenjati kada god to želite.

Izgradnjom dvorca heroja na stepen 10, možete iskoristiti heroja da osvojite oazu u Vašem okruženju. Izgradnjom dvorca heroja stepen 10 jedna oaza može biti osvojena, na stepenu 15 dvije i sa dvorcem heroja na stepenu 20 tri. Oaze koje želite osvojiti moraju biti u području od 7x7 polja od sela iz kojeg ih osvajate. 

Slika ispod označava "Vaše" selo, crnim okvirom i oaze, koje teoretski možete osvojiti, crvenim okvirom. Važno: možete osvojiti samo 3 oaze po selu.

Conquerable oasesOsvajanje oaza drugih igrača je također moguće. Potrebno je da imate najmanje jedno slobodno mjesto u dvorcu heroja. Oazu koju posjeduje neki igrač možete osvojiti jedino ako pošaljete normalan napad. Ne zaboravite poslati i heroja u napad, jer u suprotnom ne možete osvojiti oazu. Ako selo čiju oazu napadate ima u posjedu tri oaze onda će Vaš prvi uspješan napad spustiti odanost sa 100% na 0% i oaza će postati Vaša. Ako posjeduje dvije onda će napad spustiti odanost za 60%, a ako posjeduje jednu onda će uspješan napad spustiti odanost samo za 40%.

Vojska koja ima veće početne osobine (napad, odbrana) je, logično, bolji izbor za heroja. Sa druge strane, oporavak takvog heroja košta više i traje duže. Igrači mogu imati samo jednog heroja i svaki put kada pogine mogu ga oživjeti.

Stvaralac heroja

Iskustvo

Iskustvo
Stepen Ubistva   Stepen Ubistva   Stepen Ubistva   Stepen ubistva   Stepen ubistva
0. 0   20. 10500   40. 41000
  60. 91500
  80. 162000
1. 50   21. 11550   41. 43050   61. 94550
  81. 166050
2. 150   22. 12650   42. 45150   62. 97650
  82. 170150
3. 300   23. 13800   43. 47300   63. 100800
  83. 174300
4. 500   24. 15000   44. 49500   64. 104000
  84. 178500
5. 750   25. 16250   45. 51750   65. 107250
  85. 182750
6. 1050   26. 17550   46. 54050   66. 110550
  86. 187050
7. 1400   27. 18900   47. 56400   67. 113900
  87. 191400
8. 1800   28. 20300   48. 58800   68. 117300
  88. 195800
9. 2250   29. 21750   49. 61250   69. 120750
  89. 200250
10. 2750   30. 23250   50. 63750   70. 124250
  90. 204750
11. 3300   31. 24800   51. 66300   71. 127800
  91. 209300
12. 3900   32. 26400   52. 68900   72. 131400
  92. 213900
13. 4550   33. 28050   53. 71550   73. 135050
  93. 218550
14. 5250   34. 29750   54. 74250   74. 138750
  94. 223250
15. 6000   35. 31500   55. 77000   75. 142500
  95. 228000
16. 6800   36. 33300   56. 79800   76. 146300
  96. 232800
17. 7650   37. 35150   57. 82650   77. 150150
  97. 237650
18. 8550   38. 37050   58. 85500   78. 154050
  98. 242550
19. 9500   39. 39000   59. 88500   79. 158000
  99. 247500

FAQ i dodatne informacije

Koliko resursa heroj može nositi?
- Heroj ne može nositi resurse.

Prikazuju li se heroji u izvještajima borbe?
- Da, prikazuju se.

Mogu li vidjeti osobine heroja u izvještajima borbe?
- Ne, to nije moguće.

Koliki je maksimalan stepen osobina?
- Maksimum je 100 po osobini.

Mogu li braniti jedno selo sa više heroja?
- Da, ali bonusi u odbrani vrijede samo za vojsku od igrača čiji je heroj, ne za svu vojsku.

Kada heroj gubi životne bodove?
- Skoro pri svakom napadu, osnovna odbrana (Dvorac + zid) su dovoljne da se nanese neka šteta.

Može li se heroj koristiti sam u odbrani ili napadu?
- Da, ali nije preporučljivo zato što će heroj poginuti ako izgubi više od 90 životnih poena u jednoj bici.

Kako se računa iskustvo heroja?
- Na osnovu ubijene vojske (iskustvo = količina hrane koju jede ubijeni vojnik) u bici u kojoj je heroj sudjelovao, dodjeljuju se iskustveni bodovi. Pogledajte tablicu iznad da biste vidjeli koliko je iskustva neophodno za svaki stepen heroja.

Dobija li heroj iskustvo ako pogine u borbi?
- Da, heroj dobija iskustvo.

Kako se dijele iskustveni poeni ako ima više heroja koji brane selo?
- Dijele se jednako svakom heroju.
Primjer: ako ima 3 heroja, svaki će dobiti 1/3 ukupnog iskustva.

Povećava li se napad/odbrana heroja povećava istraživanjima u kovačnici?
- Ne, to nema uticaja na heroja.

Kad mogu krenuti sa osvajanjem oaza?
- Morate izgraditi dvorac heroja na stepenima 10, 15 ili 20 za svaku oazu koju želite uzeti.

Koliko heroja mogu imati u isto vrijeme?
- Svaki igrač može imati samo jednog heroja. Kad heroj pogine, imat ćete opciju da ga oživite.

Mogu li prebaciti heroja u neko svoje drugo selo i koristiti ga za napade i odbranu iz tog sela?
- Da. Da biste to učinili morate označiti polje "Premjestiti heroja" prije nego što pošaljete heroja u drugo selo..

Što se događa sa iskustvom kad oživim heroja koji je poginuo u bici?
- Čim heroj ponovo bude imao 100% životnih bodova, moći će se koristiti kao i ranije. Neće doći do gubitka iskustva ili osobina.

Regeneracija heroja
- Standardna vrijednost je 10 životnih bodova po danu. Može se povećati pomoću odgovarajućih predmeta.

Dobijam li predmet i ako heroj pogine u avanturi?
- Ne.

Gdje mogu promijeniti opcije heroja?
- U gornjem desnom uglu imate sliku Vašeg heroja. Ako kliknete na nju otvorit će se stranica sa osobinama heroja.
Ovdje možete promijeniti osobine heroja kao što je proizvodnja resursa.

Kao koja vrsta jedinica se računa heroj? Konjica ili pješadija?
- Heroj se računa kao konjica ako je opremljen konjem, ili kao pješadija ukoliko nema konja.

Gubim li predmete kada heroj pogine?
- Ne.

Mogu li dati ime heroju?
- Ne.

Kako mogu oživjeti heroja?
- Ako je Vaš heroj mrtav, jednostavno otvorite opcije heroja. Tu ćete imati opciju da ga oživite - sve što vam je potrebno je da imate dovoljno resursa. Takođe, možete ga oživjeti i uz pomoć nekih predmeta.

Računa li se snaga heroja u borbi i za napad i za obranu?
- Da.

Što znači ako je označeno "Ako je označeno Vaš heroj neće braniti selo kojem trenutno pripada." u opcijama heroja?
- Ovo znači da heroj neće sudjelovati u obrani sela u kojem se trenutno nalazi. Međutim, ako ga pošaljete kao pojačanje u selo drugog igrača ili Vaše selo koje nema izgrađen dvorac heroja, on će braniti selo čak iako je ova opcija označena.

Koliko iznosi vrijeme za oživljavanje heroja?
- (stepen+1) sati, maksimum 24 sata

Moj heroj stalno gine. Što mogu da učinim?
- Morate mu dodati bodove za snagu u borbi da biste izbjegli ovo.

Mogu li predmeti kao što je pomast biti ukradeni od heroja?
- Ne.

Postoji li način da se trguje ili šalju predmeti između igrača ili unutar saveza?
- Ne.

Šta mi treba da bih kontrolirao heroja iz svog drugog sela?
-Samo pošaljite heroja u neko od Vaših sela (Budite sigurni da ste označili polje "Premjestiti heroja" prije nego što ga pošaljete). Nakon što stigne u selo u koje ste ga poslali možete ga kontrolisati iz tog sela.

Kako se računa brzina mog heroja?
- Formula je: Brzina = brzina jedinice * bonus na brzinu heroja (heroj + predmeti) * bonus od artefakata
Savjet: Barjak dejluje samo između članova alijanse , dok čizme djeluju za sve mete. Ako putuje između članova alijanse dobiće bonus i za čizme i za barjak, inače dobija samo za čizme.


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne