Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Oaze

Na početku igre oaze kontroliraju divlje životinje. Oaze se mogu pljačkati, ali Vam je potrebna jaka vojska da bi se pljačka isplatila.

U početnoj fazi igre oaze se pune životinjama samo jednom. Ako ubijete sve životinje, oaza će biti slobodna dok se ne završi početnička zaštita na serveru (od početka servera i ovisi o brzini - bez produženja), nakon čega će se životinje ponovo pojavljivati u oazi.

Životinje se u oazama povremeno množe. Što ih manje ima, to se brže množe. Da bi pljačka na oazu bila isplativa, potrebno je opljačkati je sa herojem i nekoliko stotina vojnika. Za provjeru stanja životinja u oazi dovoljno je samo kliknuti na oazu prikazanu na karti, nije potrebno slati izviđače.

Postoje dvije vrste oaza, i dijele se po tipu resursa koje donose. Prve donose samo jedan tip resursa, a druge donose hranu i jedan od ostalih resursa. Kada osvojite oazu, ona će donositi bonus samo onom selu iz kojeg je osvojena! Bonus se odnosi na osnovnu proizvodnju resursa, a ne na trenutnu.

Vrste oaza
  Izgled 1 Izgled 2 Bonus
Type 1 Lumber oasis Lumber oasis +25% drva po satu
Type 2 Lumber and crop oasis - +25% drva po satu,
+25% hrane po satu
Type 3 Lumber oasis Lumber oasis +50% drva po satu (dostupno samo u sivom području Natara)
Type 1 Clay oasis Clay oasis +25% gline po satu
Type 2 Clay and crop oasis - +25% gline po satu,
+25% hrane po satu
Type 3 Clay oasis Clay oasis +50% gline po satu (dostupno samo u sivom području Natara)
Type 1 Iron oasis Iron oasis +25% gline po satu
Type 2 Iron and crop oasis - +25% željeza po satu,
+25% hrane po satu
Type 3 Iron oasis Iron oasis +50% željeza po satu (odostupno samo u sivom području Natara)
Type 1 Crop oasis - +50% hrane po satu
Type 2 Crop oasis - +25% hrane po satu

Osvajanje oaza

Oaza se može osvojiti samo pomoću heroja. Konstantnim napadima heroja na oazu ona se dodaje selu iz kojeg je heroj. Ne zaboravite da oaza mora biti na maloj karti oko sela iz kojeg se osvaja (centra Vašeg sela!). U suprotnom, oaza se ne može osvojiti. Drugim riječima, mora biti u radijusu od 3 polja od sela iz kojeg se osvaja. Usto, u selu iz kojeg se osvaja dolina, neophodno je imati dvorac heroja 10 razinu za 1 oazu, 15 za drugu oazu i 20 razinu za treću oazu.

Slika ispod označava "vaše" selo crnim okvirom i oaze, koje teoretski možete osvojiti, crvenim okvirom. Primjetite da je karta šira od područja iz kojeg možete osvojiti dolite tako da je na slici ta om područje prikazana plavom bojom. Važno: možete osvojiti samo tri doline po selu.
Pokorive oaze.

Conquerable oases


Možda ste primetili da su doline označene na različite načine - pre svega one vam daju uvid na resursi za koje daju bonus (npr. jedno drvo znači da je dolina sa 25% drveta). Osim toga vidi se i da li je oaza već osvojena ili ne: oaza 1 na slici ispod nije osvojena (ima zeleni okvir oko tipa doline) i dolina 2 na slici ispod koja je osvojena (ima crveni okvir oko tipa doline).

Conquerable oases

Osvajanje/napadanje oaza koje posjeduju igrači

Da biste osvojili oazu koju posjeduje drugi igrač neophodno je uništiti svu vojsku u oazi i napasti je herojem, jednom ili više puta. Ako protivnik posjeduje 3 doline dovoljno je napasti oazu herojem samo jednom. Ako protivnik ima 2 oaze morate napasti 2 puta, a ako igrač kojega napadate ima 1 oazu, heroj mora napasti 3 puta.
Informacija: Za razliku od poglavica/starješina/senatora, koji nestaju kada osvoje selo heroji će se poslije napada vratiti u grad iz kojeg su napali, a neće nestati.

Napadanjem dolina koje posjeduju drugi igrači vaša vojska će pljačkati selo u čijem je vlasništvu dolina. Na svakih 10 minuta, napadač uzima po 10% resursa iz grada koji posjeduje dolinu. Resursi će se regenerirati u idućih deset minuta, što znači da napadom na oazu 7 minuta poslije prvog napada, vojska će uzeti svega 7% resursa iz grada koji posjeduje oazu.

Da biste obranili dolinu od napada, možete poslati vojsku preko okupljališta ili preko opcija koje se dobivaju kada se na karti kline na dolinu. Vojska u dolini se hrani hranom iz grada koji posjeduje dolinu.

Lojalnost oaza

Lojalnost oaza se povećava za 1% svakih 30 minuta i igrač ne može uticati na to.

Ako osvojite oazu od drugog igrača, njena lojalnost će se odmah vratiti na 100%.

Napuštanje oaze

Ako imate oazu koju želite napustiti možete to učiniti klikom na crveni znak x pored opisa oaze u dvorcu heroja. Potrebno je 2 sata da napustite oazu na 3x speed serveru i 6 sati na 1x serveru.

Ako je vaše selo osvojeno, sve oaze će biti napuštene i moraju se ponovo osvojiti, čak i ako osvojite vlastito selo.


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne