Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Problemi sa žitom

Cropland

Jedan od prvih problema s kojima ćete se suočiti su problemi sa usklađivanjem proizvodnje resursa. To se vidi na popisu proizvodnje: Crop žita: 2 po satu.
Mnoge građevine konstantno troše žito, u iznosu koji je prikazan kraj Consumption ikone. 

Na primjer, izgradnja drvosječe na nivo 1 zahtjeva: Lumber 40 Clay 100 Iron 50 Crop 60 Consumption 2 i konstantno konzumira 2 žita po satu. Ova potrošnja se sabira.

Pri vrhu ekrana možete vidjeti trenutno stanje vaših skladišta, silosa i potrošnje žita: Da biste proizvodnju povećali, idite na vanjski dio sela i kliknite resursna polja (žute boje su). Pisat će koliko resursa trebate da biste podigli ta polja. Molimo, zapamtite da nivo 1 žitnih polja za izgradnju zahtjeva 20 žita.

Negativna proizvodnja žita i učinak toga

Kada morate hraniti više jedinica i populacije nego što proizvodnja može podnijeti, proizvodnja žita dobija negativan predznak. To znači da jedinice u naselju počinju "prazniti" silos. Ako je vlasnik sela ne napuni prije nego što se žito u silosu spusti do 0, vojska će polako početi umirati od gladi. Kada proizvodnja dosegne 0, jedinice će prestati umirati.

Što je slobodno žito?

Ovo je žito dostupna za gradnju zgrada ili resursnih polja, klikom na ikonu bilansa žita (krajnje desno na slici iznad) vidjet ćete ukupni iznos za to selo

 •  Slobodno žito je proizvodnja žita smanjena za populaciju.
  • Uključuje oaze, mlin i pekaru
  • Ne uključuje bonus heroja ili zlatnu opciju za povećanje proizvodnje resursa

Kao što je prikazano u nastavku, možete vidjeti detalje za svako selo klikom na ikonu bilansa žita:

Šta je "zaključano žito"

To je razlika između proizvodnje žita i slobodnog žita za zgrade. Ako nemate dovoljnu proizvodnju žita, gradnja će biti spriječena dok ne unapredite proizvodnju.

Ograničenja i izuzeci

 • Uvijek možete unaprediti polje za žito.
 • Mlin i pekara mogu se izgraditi/nadograditi ako povećaju slobodno žito.
 • Glavna zgrada nivo 1 se može uvijek graditi.
 • Ako je osnovna proizvodnja žita u selu 276 na sat (što je proizvodnja 6 žitnih polja na nivou 6) ili više, a slobodno žito je manje od 0, tada se glavna zgrada, skladište i silos mogu izgraditi do nivoa 10.
 • Svijetsko čudo je izuzetak i uvijek se može unaprediti.
 • Ne možete nešto izgraditi ili nadograditi ako će slobodno žito pasti ispod 1.
 • Ne možete ruštiti mlin ili pekaru ako će slobodno žito pasti ispod 1 (rušenje ovih zgrada je već uključeno).
 • Heroj ima osnovnu proizvodnju od 6 žita na sat bez obzira na poene. Ova osnovna proizvodnja slijedi pravila kao i uobičajena proizvodnja heroja i dodaje se u proizvodnju sela kojemu heroj pripada, ali ne povećava slobodno žito.
  • Mrtav heroj i dalje proizvodi 6 žita na sat.
  • Kad heroj oživi, ​​ta je proizvodnja jednaka njegovoj potrošnji.
 • Za sve ostale zgrade možete započeti gradnju samo ako imate pozitivnu proizvodnju (bez vojske, proizvodnje heroja, zlatnih bonusa).

Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne