Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Faktori odanosti

Faktori odanosti su:
1. Pleme napadača
2. Nasumičnost
3. Velike proslave kod napadača
4. Velika proslava kod branitelja
5. Razlika ukupne populacije kod branitelja i napadača

Pleme napadača
Kao što je spomenuto ranije, uobičajeni postotak skidanja odanosti je
a) između 20 i 30% kod Rimljana (senator)
b) između 20 i 25% kod Gala i Teutonaca (starješina i poglavica)

Nasumičnost
Postoji i faktor nasumičnosti, koji iznosi +/-2,5% za Gale i Teutonce i +/-5% za Rimljane.

Velike proslave kod napadača
Ako napadač ima veliku proslavu u selu iz kojeg napada, admini će skidati 5% odanosti više. To vrijedi samo za admine iz sela u kojima se odvija proslava!

Velika proslava kod branitelja
Ako branitelj ima veliku proslavu u napadnutom selu, svaki admin će skinuti 5% odanosti manje nego inače. To vrijedi samo ako je velika proslava u napadnutom selu!

Razlika ukupne populacije kod branitelja i napadača
Najmanje poznato područje. Ranije navedene vrijednosti funkcioniraju samo ako napadač i branitelj imaju jednaku populaciju ili branitelj ima veću (radi se o ukupnoj populaciji).
Ako je branitelj manji, dobiva nešto što se zove moralni bonus. Što je veća razlika, veći je  bonus koji branitelj dobiva (admini imaju manju učinkovitost pri napadima na njega). Nisu poznate točne vrijednosti, ali, na primjer, postojala je situacija kada su (galski) starješine skidali 13% odanosti, bez ikakvih zabava, bilo kod napadača bilo kod branitelja. Branitelj je imao samo 20% napadačeve populacije.
Kao što vidite, moralni bonus nije zanemariv.


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne