Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Građevine - Pregled građevina

Drvosječa
Drvosječa
gid 1
Preduslovi -
Rudnik gline
Rudnik gline
gid 2
Preduslovi -
Rudnik željeza
Rudnik željeza
gid 3
Preduslovi -
Poljiprivredno imanje
Poljiprivredno imanje
gid 4
Preduslovi -
Pilana
PilanaPilana
gid 5
Preduslovi Drvosječa stepen 10,
Glavna zgrada stepen 5
Ciglana
CiglanaCiglana
gid 6
Preduslovi Rudnik gline stepen 10,
Glavna zgrada stepen 5
Ljevaonica željeza
Ljevaonica željezaLjevaonica željeza
gid 7
Preduslovi Rudnik željeza stepen 10,
Glavna zgrada stepen 5
Mlin
MlinMlin
gid 8
Preduslovi Poljiprivredno imanje stepen 5
Pekara
PekaraPekara
gid 9
Preduslovi Poljiprivredno imanje stepen 10,
Glavna zgrada stepen 5,
Mlin stepen 5
Skladište
SkladišteSkladište
gid 10
Preduslovi Glavna zgrada stepen 1
Silos
SilosSilos
gid 11
Preduslovi Glavna zgrada stepen 1
Kovačnica
KovačnicaKovačnica
gid 13
Preduslovi Glavna zgrada stepen 3,
Akademija stepen 1
Arena
ArenaArena
gid 14
Preduslovi Mjesto okupljanja stepen 15
Glavna zgrada
Glavna zgradaGlavna zgrada
gid 15
Preduslovi -
Mjesto okupljanja
Mjesto okupljanjaMjesto okupljanja
gid 16
Preduslovi -
Pijaca
PijacaPijaca
gid 17
Preduslovi Glavna zgrada stepen 3,
Skladište stepen 1,
Silos stepen 1
Ambasada
AmbasadaAmbasada
gid 18
Preduslovi Glavna zgrada stepen 1
Kasarna
KasarnaKasarna
gid 19
Preduslovi Mjesto okupljanja stepen 1,
Glavna zgrada stepen 3
Konjušnica
KonjušnicaKonjušnica
gid 20
Preduslovi Kovačnica stepen 3,
Akademija stepen 5
Radionica
RadionicaRadionica
gid 21
Preduslovi Akademija stepen 10,
Glavna zgrada stepen 5
Akademija
AkademijaAkademija
gid 22
Preduslovi Kasarna stepen 3,
Glavna zgrada stepen 3
Skrovište resursa
Skrovište resursaSkrovište resursa
gid 23
Preduslovi -
Opština
OpštinaOpština
gid 24
Preduslovi Glavna zgrada stepen 10,
Akademija stepen 10
Rezidencija
RezidencijaRezidencija
gid 25
Preduslovi Glavna zgrada stepen 5
Dvorac
DvoracDvorac
gid 26
Preduslovi Ambasada stepen 1,
Glavna zgrada stepen 5
Riznica
RiznicaRiznica
gid 27
Preduslovi Glavna zgrada stepen 10
Trgovački centar
Trgovački centarTrgovački centar
gid 28
Preduslovi Pijaca stepen 20,
Konjušnica stepen 10
Velika kasarna
Velika kasarnaVelika kasarna
gid 29
Preduslovi Kasarna stepen 20
Velika konjušnica
Velika konjušnicaVelika konjušnica
gid 30
Preduslovi Konjušnica stepen 20
Gradske zidine
Gradske zidine
gid 31
Preduslovi -
Zemljani zid
Zemljani zid
gid 32
Preduslovi -
Drveni zid
Drveni zid
gid 33
Preduslovi -
Klesar
KlesarKlesar
gid 34
Preduslovi Glavna zgrada stepen 5,
Pivnica
PivnicaPivnica
gid 35
Preduslovi Silos stepen 20,
Mjesto okupljanja stepen 10
Zamka
ZamkaZamka
gid 36
Preduslovi Mjesto okupljanja stepen 1
Dvorac heroja
Dvorac herojaDvorac heroja
gid 37
Preduslovi Glavna zgrada stepen 3,
Mjesto okupljanja stepen 1
Veliko skladište
Veliko skladišteVeliko skladište
gid 38
Preduslovi Glavna zgrada stepen 10,
Svjetsko čudo stepen 0
Veliki silos
Veliki silosVeliki silos
gid 39
Preduslovi Glavna zgrada stepen 10,
Svjetsko čudo stepen 0
Svjetsko čudo
Svjetsko čudoSvjetsko čudo
gid 40
Preduslovi -
Pojilo konja
Pojilo konjaPojilo konja
gid 41
Preduslovi Konjušnica stepen 20,
Mjesto okupljanja stepen 10
Kameni zid
Kameni zid
gid 42
Preduslovi

Dostupno samo u Fire and Sand verziji.

Samo Egipćani

Improvizovani zid
Improvizovani zid
gid 43
Preduslovi

Dostupno samo u Fire and Sand verziji.

Samo Huni

Vodovod
Vodovod
gid 44
Preduslovi

Dostupno samo u Fire and Sand verziji.

Dvorac heroja stepen 10

Samo Egipćani

Komandni centar
Komandni centar
gid 45
Preduslovi

Dostupno samo u Fire and Sand verziji.

Glavna zgrada stepen 5
RezidencijaDvorac

Samo Huni


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne