Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Građevine - Resursi - Općenito

Resursi

Polja
Pregledu vaših polja možete pristupiti klikom na prvi krug u Travian zaslonu. Ako pogledate okolo, vidjet ćete proizvodnju resursa po satu, vašu vojsku (u početku je nema, vjerojatno) i 4 vrste polja za resurse:

Vrste resursa Izgled Bilješke
Drvo / Drvna građa g1 Teutonci kao pleme imaju vojnih jedinica koje za trening zahtijevaju mnogo drvne građe. Također, za nadogradnju Boravišta potrebno je mnogo drvne građe.
Glina g2 Glina je primarni izvor galskih plemenena, koja im je potrebna u velikim količinama za trening vojnih jedinica. Također, aktivno razvijanje sela zahtjeva relativno više gline.
Željezo g2 Ovaj resurs se uglavnom koristi u skupim oklopima rimskih vojnika i zidovima. Zbog toga, Rimljani će uvijek biti gladni za željezom.
Usjev g2 Najproblematičniji od četiri vrste resursa. Za izgradnju Zgrada potrebno je manje usjeva od drugih resursa i imate 6 Farmi na raspolaganju umjesto 4, ali to vam još uvijek nije dovoljno. To je zato što se proizvodnja usjeva smanji svaki put kad nadogradite zgrade / polja ili utrenirate vojnika.

Za nadogradnju polja, kliknite na sliku i kliknite na 'nadogradi na razinu X' link. Ako ovaj link nije aktivan, trebao bi biti prikazan razlog zašto.

Pokušajte vašu proizvodnju resursa držati što ujednaèenijom, sa proizvodnjom usjeva na 50%. Na primjer:
Drvo: 100/hour
Glina: 100/hour
Željezo: 100/hour
Usjevi: 50/hour
Naravno morate prilagoditi proizvodnju resursa za vaše potrebe, ovo je samo općenito pravilo.

Spremište - - Silos i Skladište 
Silos i skladišta pohranjuju proizvedene resurse za kasniju uporabu. Skladište pohranjuje drvo, glinu i željezo dok Silos pohranjuje samo usjeve. Kasnije u igri, ove građevine su vrlo važne, one su također preduvjeti za građevine poput pijace. Po završetku igre, veliki silos i veliko skladište također postaju dostupni graditeljima svjetskog èuda.

Sekundarna djelatnost - - Pilana, CiglanaLjevaonica željezaMlin i Pekara
Sekundarne djelatnosti su građevine koje daju bonus na proizvodnju resursa za određene vrste polja. Svaki resurs ima svoju sekundarnu djelatnost, a Usjev čak ima i tercijarnu djelatnost.

  • Drvo: Pilana obraðuje sirovo drvo koje dolazi iz Drvosjeèa i poveæava proizvodnju za najviše 25%. Zahtijeva Drvosječu razine 10.
  • Glina: Ciglana obrađuje glinu u cigle, povećava proizvodnju za najviše 25%. Zahtijeva Rudnik gline razine 10.
  • Željezo: Ljevaonica željeza proizvodi ingote iz željezne rudače iz rudnika, povećava proizvodnju za najviše 25%. Zahtijeva Rudnik željeza razine 10.
  • Usjev: Mlin sirovi usjev u žito, povećava proizvodnju do 25%. To zahtijeva Farmu razine 5. Kada Mlin nadogradite na razinu 5 i imate Farmu razine 10, možete izgraditi pekaru, što dodaje još 25% na proizvodnju.

Napredno skladištenje - - Veliki silos i Veliko skladište
Kako igra odmièe možda poželite pohraniti dodatne resurse, a da vam ostane polja za izgradnju graðevina. Nakon izgradnje graðevina koje su preduvjet moæi æete ih izgraditi, a time ste u moguænosti i pohraniti više resursa. Napredno skladištenje je potrebno u selima gdje se gradi Svjetsko èudo. U tim selima možete izgraditi Veliku žitnicu i Veliko skladište, èak i bez potrebnih preduvjeta.


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne