Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Ostalo

Teutonci više nemaju "pljačkaški bonus". Teutonske jedinice više neće moći doći do 20% resursa sakrivenih u skrovištu drugog igrača.

Sva sela sa svjetskim čudom se nalaze na karti od samog početka servera.

Natarska sela sa artefaktima.

Za razliku od sela sa svjetskim čudom, natarska sela s artefaktima nisu prisutna na karti od početka servera. Sela će se nasumično pojavljivati nakon nekoliko mjeseci.

Naseljavanje u sivoj zoni je opasno. Natari će poslati nekoliko valova napada s katapultima u pokušaju da unište novo selo. Ukoliko Vaše selo izdrži ove napade, novih napada neće biti.

Sela koja se nalaze u natarskoj (sivoj) zoni ne donose kulturne bodove.

Prisutni su neki novi zadaci.

Cijena za naseljenike je smanjena za oko 20%. Nove cijene su:

Svaki savez može sklopiti najviše 3 savezništva i 3 pakta o nenapadanju.

Mogućnosti vođstva saveza su unaprijeđene. Oni sada mogu vidjeti i izmjeniti koji će član saveza imati koja prava s jedne stranice. Na stranici vijesti saveza se mogu naći i starije vijesti. također, dodane su i neke nove informacije u vijesti saveza.

Dodata je nova valuta "Srebrnjaci". Srebrnjaci su Vam potrebni da biste postavili ponudu na aukciji. Srebrnjake možete dobiti prodajom Vaših predmeta na aukciji drugim igračima, rješavanjem početničkih zadataka ili pak preko avantura koje radi heroj. Također je moguće promijeniti zlato za srebro i obrnuto. Za jedno zlatnika, dobit ćete 100 srebrnjaka, a za 200 srebrnjaka, 1 zlatnik.

Ukoliko je čuvar napisao odgovor na forumu saveza, vidjet će u potpisu "Napisano od strane sčuvara".

Funkcije "Ograničenje okupljališta" je uklonjena u Travianu 4.


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne