Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Path to Pandora - poređenje razlika

Šta Travian: Legends Travian: Path to Pandora
Generalno
Mapa Obična 801 x 801 Evropa 401 x 401
Regije Nema regija 87 osvojivih regija
Pobjednički poeni Ne Alijansa ima >50% teritorijalne kontrole i vrijeme za zauzimanje regije je već isteklo. Oni mogu koristiti moć artefakta i njihova alijansa sakuplja pobjedničke poene. Pobjedničke poene koje Vaša alijansa stekne svaki dan možete provjeriti u regionalnom pregledu
Plemena 3 (Gali, Teutonci, Rimljani) 5 (Gali, Teutonci, Rimljani, Egipćani, Huni)
Građevine plemena Građevine su vizuelno iste za sva plemena Svako pleme ima različit izgled građevina
Svjetsko čudo Da Ne
Spajanje vojske Ne Da
Prosljeđivanje vojske Ne Da
Trgovačke rute Možete napraviti trgovačke rute do vlastitih sela, do svjetskog čuda alijanse/saveznika i do sela s artefaktima unutar Vaše alijanse/saveznika. Možete napraviti rute do vlastitih sela
Trgovački centar Normalno Udvostručen efekt
Arena Normalno Udvostručen efekt
Red gradnje Rimski nalozi imaju jedan dodatni red gradnje Rimska sela imaju jedan dodatni red gradnje
Kapacitet skloništa resursa i kapacitet trgovca Svaki nalog ima kapacitet skloništa resursa i kapacitet trgovca ovisno od plemena naloga. Svako selo ima kapacitet skloništa resursa i kapacitet trgovca ovisno od sela naloga.
Kraj servera Server se završava kada svjetsko čudo u vlasništvu igrača ili Natara dostigne stepen 100 Server se završava nakon 200 dana (1x speed), 140 dana (2x speed)
Statistika Dostupne su "Plus" i opšte statistike Uklanjaju se "Plus" i opšte statistike, a za igrače je dostupna nova besplatna stranica statistika (pogledajte post iznad).
Artefakti
Ime Zovu se artefakti Zovu se drevne moći
Dostupnost Arhitekta, brža vojska, bolji izviđači, manja potrošnja hrane, brža obuka vojske, plan za veliko skladište, sklonište/slučajani cilj, artefakt luđaka, građevinski plan Arhitekta, brža vojska, bolji izviđači, manja potrošnja hrane, brža obuka vojske, plan za veliko skladište, sklonište/slučajani cilj
Osvajanje Može se osvojiti rušenjem riznice u napadu sa herojem ako imate riznicu u Vašem selu na odgovarajućem stepenu. Kada Vaša alijansa osigura regiju dobija pristup drevnoj moći koja se može aktivirati u selu sa riznicom na odgovarajućem stepenu.
Aktivacija Automatski se aktivira 24 sata nakon osvajanja. Potrebno je da se ručno aktivira svaka 24 sata, ista drevna moć može se aktivirati jedanput od strane svakog igrača iz alijanse.
Trajanje djelovanja moći Trajno je aktivna. Potrebno je da se ručno aktivira svaka 24 sata, ista drevna moć može se aktivirati jedanput od strane svakog igrača iz alijanse.
Ograničenja moći Možete osvojiti najviše tri artefakta, od kojih samo jedan može da bude jedinstveni ili da djeluje na nalog. Možete imati više od tri artefakta na Vašem nalogu. Artefakti se moraju osvojiti osvajanjem cijelog sela u kojem se nalaze.

Samo su tri najstarija artefakta aktivna od kojih samo jedan može da bude jedinstveni ili da djeluje na nalog. Ako postoje dva artefakta sa djelovanjem na nalog među tri najstarija artefakta, četvrti najstariji će postati aktivan.

Izuzetak za osvajanje između vlastitih sela: možete premještati artefakte između sela vlastitog naloga sa herojem čak i ako već imate tri ili više artefakata.
Dok je u Travian: Legends artefakt uvijek aktivan u pripadajućem selu ili nalogu, drevne moći u Travian: Path to Pandora moraju da se aktiviraju. Mogu se aktivirati čim igračeva alijansa postigne >50% teritorijalne kontrole i zadrži teritoriju 24 sata. Da bi aktivirao drevnu moć član alijanse mora da ima riznicu na stepenu 10 za drevne moći koje djeluju na selo ili riznicu na stepenu 20 za drevne moći koje djeluju na nalog.

Postoji, naravno, nekoliko ograničenja: za svako selo može se aktivirati samo jedna drevna moć, a za svaki nalog može se aktivirati samo jedna drevna moć koja djeluje na nalog. Dakle, ukupno dvije drevne moći mogu da utiču na jedno selo.
Osvajanje
Sela: Kada osvojite selo koje pripada nalogu drugog plemena, selo mijenja pleme u pleme Vašeg naloga. Sve građevine specifične za pleme nestaju. Kada osvojite selo koje pripada nalogu drugog plemena, selo ne mijenja pleme. Sve građevine specifične za pleme ostaju, osim ako nisu uništene za vrijeme osvajanja. Vaš nalog će ostati kao pleme koje ste izabrali prilikom registracije.
Natari Kada osvojite natarsko selo, ono će pripasti Vašem nalogu i biti istog plemena kao i nalog. Kada osvojite natarsko selo, ono će pripasti plemenu sa kojim ste osvojili selo.
Naseljavanje
Gdje Nema ograničenja Možete se naseliti samo u regijama koje imaju susjednu regiju sa više od 4.000 stanovnika. Postoji nekoliko regija koje uvijek možete naseliti (centralne polazne regije).
Selo Prilikom naseljavanja novog sela, osnovano selo će pripadati istom plemenu kao i nalog. Prilikom naseljavanja novog sela, osnovano selo će pripadati plemenu poslanih naseljenika.
Avanture heroja i predmeti
Predmeti za heroja Nošenje predmeta drugih plemena ne poboljšava Vaše jedinice. Nošenje predmeta drugih plemena poboljšava Vaše jedinice iz tog plemena u trenutnom selu.
Predmeti u avanturama Vaš heroj može pronaći samo predmete plemena naloga. Vaš heroj može pronaći samo predmete plemena naloga.
Vojska u avanturama Vaš heroj može pronaći samo vojsku plemena naloga. Vaš heroj može pronaći vojsku koja pripada plemenu iz kojeg je započeo avanturu.
Barjak Predmet heroja bajrak utiče na kretanje vojske unutar članova alijanse. Predmet heroja bajrak utiče na kretanje vojske unutar saveznika.
Balansiranje promjena
Umjetnine Možete koristiti umjetnine bez ikakvih vremenskih ograničenja. Možete koristiti jednu umjetninu svakih 24 sata (isto kao i kantu).
Vodovod Ne postoji jer nema Egipćana. Pogledajte promjene u postu iznad.
Bonusi alijanse Nema promjena Pogledajte promjene u postu iznad.
Savezništvo
Veličina Svaka alijansa može pripadati do trima različitim savezništvima. Svaka alijansa može pripadati jednom savezništvu koje sadrži najviše 4 alijanse (pogledajte detalje u postu iznad).
Pojačanje Igrači mogu poslati pojačanje u svako selo. Igrači mogu poslati pojačanje sebi, svojoj alijansi i svakoj alijansi koja pripada istom savezništvu.
Slanje resursa Igrači mogu poslati resurse bilo kojem drugom igraču. Igrači mogu poslati resurse sebi, svojoj alijansi i svakoj alijansi koja pripada istom savezništvu. Ovo ograničenje se ne odnosi na ponude na pijaci.

Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne