Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Codex Victoria - poređenje razlika

Tabela ispod prikazuje razlike između rođendanskog specijalnog Codex Victoria i uobičajenog Travian: Legends servera.

Šta

Travian: Legends

Travian: Codex Victoria

Generalno
Uputstvo / Uvođenje novih igrača
Stara uputstva i sistem zadataka Uputstvo zamijenjene novi sistem za uvođenje igrača. Među izmjenama je i to što avanture ne istječu, zdravlje heroja se regeneriše prelaskom na sljedeći nivo, resursi iz avanture se dodaju u inventar heroja.
Mapa

Obična 401 x 401

Obična 801 x 801 (na internacionalnom domenu)

Evropa 401 x 401

Evropa 801 x 801 (na internacionalnom domenu)

Regije Nema regija 87 osvojivih regija
Napredni početak Ne Brži početak s resursnim poljima na višem stepenu i brzim naseljavanjem prva 2 sela.
Pobjednički poeni Ne Alijansa ima >50% teritorijalne kontrole i vrijeme za zauzimanje regije je isteklo. Oni mogu koristiti moć artefakta i njihova alijansa sakuplja pobjedničke poene. Pobjedničke poene koje Vaša alijansa stekne svaki dan možete provjeriti u regionalnom pregledu.
Plemena 3 (Gali, Teutonci, Rimljani) 5 (Gali, Teutonci, Rimljani, Egipćani, Huni)
Građevine plemena Građevine su vizuelno iste za sva plemena Svako pleme ima različit izgled građevina
Svjetsko čudo Da Ne
Spajanje vojske Ne Da
Prosljeđivanje vojske Ne Da
Trgovačke rute Možete napraviti trgovačke rute do vlastitih sela, do svjetskog čuda alijanse/saveznika i do sela s artefaktima unutar Vaše alijanse/saveznika. Možete napraviti rute do vlastitih sela
Trgovački centar Udvostručen efekt Udvostručen efekt
Arena Udvostručen efekt Udvostručen efekt
Red gradnje Rimski nalozi imaju jedan dodatni red gradnje. Rimska sela imaju jedan dodatni red gradnje.
Kapacitet skloništa resursa i kapacitet trgovca Svaki nalog ima kapacitet skloništa resursa i kapacitet trgovca koji ovisi od plemena naloga. Svako selo ima kapacitet skloništa resursa i kapacitet trgovca koji ovisi od plemena sela.
Kraj servera Server se završava kada svjetsko čudo u vlasništvu igrača ili Natara dostigne stepen 100. Server se završava nakon 180 dana.
Građevina
Bolnica Ne Bolnica je posebna zgrada koja daje igračima mogućnost oporavka za vojnike ranjene u borbi.
Artefakti
Ime Zovu se artefakti Zovu se drevne moći
Dostupnost Arhitekta, brža vojska, bolji izviđači, manja potrošnja hrane, brža obuka vojske, plan za veliko skladište, sklonište/slučajani cilj, artefakt luđaka, građevinski plan Arhitekta, brža vojska, bolji izviđači, manja potrošnja hrane, brža obuka vojske, plan za veliko skladište, sklonište/slučajani cilj
Osvajanje Može se osvojiti rušenjem riznice u napadu s herojem ako igrač ima riznicu na odgovarajućem stepenu u svom selu. Kada alijansa osigura regiju dobija pristup drevnoj moći koja se može aktivirati u selu sa riznicom na odgovarajućem stepenu.
Aktivacija Automatski se aktivira 24 sata nakon osvajanja. Potrebno je da se ručno aktivira svaka 24 sata; ista drevna moć može se aktivirati jedanput od strane svakog igrača iz alijanse.
Trajanje djelovanja moći Trajno je aktivna Potrebno je da se ručno aktivira svaka 24 sata; ista drevna moć može se aktivirati jedanput od strane svakog igrača iz alijanse.
Ograničenja moći Mogu se osvojiti najviše tri artefakta, od kojih samo jedan može biti jedinstveni ili da djeluje na nalog. Više od 3 artefakta može se držati po računu. Artefakti se moraju oteti osvajanjem cijelog sela u kojem se nalaze.

Samo su tri najstarija artefakta aktivna od kojih samo jedan može da bude jedinstveni ili da djeluje na nalog. Ako postoje 2 artefakta sa djelovanjem na nalog među igračeva 3 najstarija artefakta, četvrti najstariji će postati aktivan.

Izuzetak za osvajanje između vlastitih sela: možete premještati artefakte između sela naloga sa herojem čak i ako već imate 3 ili više artefakata.
Dok je u Travian: Codex Victoria artefakt uvijek aktivan u pripadajućem selu ili nalogu, drevne moći u Travian: Codex Victoria moraju da se aktiviraju. Mogu se aktivirati čim igračeva alijansa postigne >50% teritorijalne kontrole i zadrži teritoriju 24 sata. Da bi aktivirao drevnu moć član alijanse mora da ima riznicu na stepenu 10 za drevne moći koje djeluju na selo ili riznicu na stepenu 20 za drevne moći koje djeluju na nalog.

Postoji, naravno, nekoliko ograničenja: za svako selo može se aktivirati samo jedna drevna moć, a za svaki nalog može se aktivirati samo jedna drevna moć koja djeluje na nalog. Dakle, ukupno dvije drevne moći mogu da utiču na jedno selo.
Osvajanje
Sela Kada osvojite selo koje pripada nalogu drugog plemena, selo mijenja pleme u pleme Vašeg naloga. Sve građevine specifične za pleme nestaju. Kada osvojite selo koje pripada nalogu drugog plemena, selo ne mijenja pleme. Sve građevine specifične za pleme ostaju, osim ako nisu uništene za vrijeme osvajanja. Vaš nalog će ostati kao pleme koje ste izabrali prilikom registracije.
Natari Kada osvojite natarsko selo, ono će pripasti Vašem nalogu i biti istog plemena kao i nalog. Kada osvojite natarsko selo, ono će pripasti plemenu sa kojim ste osvojili selo.
Naseljavanje
Gdje Nema ograničenja Možete se naseliti samo u regijama koje imaju susjednu regiju sa više od 4.000 stanovnika. Postoji nekoliko regija koje uvijek možete naseliti (centralne polazne regije).
Selo Prilikom naseljavanja novog sela, osnovano selo će pripadati istom plemenu kao i nalog. Prilikom naseljavanja novog sela, osnovano selo će pripadati plemenu poslanih naseljenika.
Avanture heroja i predmeti
Predmeti za heroja Nošenje predmeta drugih plemena ne poboljšava Vaše jedinice. Nošenje predmeta drugih plemena poboljšava Vaše jedinice iz tog plemena u trenutnom selu.
Predmeti u avanturama Vaš heroj može pronaći samo predmete plemena naloga. Vaš heroj može pronaći samo predmete plemena naloga.
Vojska u avanturama Vaš heroj može pronaći samo vojsku plemena naloga. Vaš heroj može pronaći vojsku koja pripada plemenu iz kojeg je započeo avanturu.
Barjak Predmet heroja bajrak utiče na kretanje vojske unutar članova alijanse. Predmet heroja bajrak utiče na kretanje vojske unutar saveznika.
Savezništvo
Veličina

Informacija ispod važi samo za servere koji su počeli prije 15.08.2019. Noviji serveri imaju isti sistem kao u Codex Victoria.

Svaka alijansa može pripadati do trima različitim savezništvima.

Svaki alijansa može pripadati jednom savezništvu koje sadrži najviše 4 alijanse.
Pojačanja Igrači mogu poslati pojačanje u svako selo. Igrači mogu poslati pojačanje sebi, svojoj alijansi i svakoj alijansi koja pripada istom savezništvu.
Slanje resursa Igrači mogu poslati resurse bilo kojem drugom igraču. Igrači mogu poslati resurse sebi, svojoj alijansi i bilo kojoj alijansi koja pripada istom savezništvu. Ovo ograničenje se ne odnosi na ponude na pijaci.

Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne